Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás

Intézményünk Bölcsődei Egysége 2022.05.31.-n nyitotta meg kapuit a gyermekek és a családok előtt.
Öt csoportszobánkban összesen 66 kisgyermek nevelésére, gondozására van lehetőségünk.
A gyermekek ellátását 12 fő kisgyermeknevelő, 3 fő bölcsődei dajka, 1 fő élelmezésvezető, 1 fő bölcsődei szakmai vezető és 1 fő intézményvezető biztosítja.
Az intézmény működésének feltételeit a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI tv. határozza  meg.
A fokozatos csoportba fogadás folyamán arra törekszünk, hogy a szülők megbizonyosodjanak arról, hogy távollétükben gyermekük biztonságos, szeretetteljes, elfogadó környezetben lesz.
Bölcsődénk tágas terei, jól felszerelt csoportszobái és öt különálló játszóudvara lehetőséget biztosítanak a legkisebbek számára a nyugodt játékra, a kreativitás kibontakoztatására, a nagymozgásigényük kielégítésére.
A 0-3 éves korosztály számára nagyon fontos az állandóság, a napirend, az egymást követő mozdulatok sora. Ezek biztosítják a legkisebbek számára a biztonságot, így tanulnak meg tájékozódni, így tudják elhelyezni időben az eseményeket is. A saját kisgyermeknevelő rendszer és az állandó napirend teszi ezt lehetővé intézményünkben is. A kisgyermeknevelők arra törekszenek, hogy ezt az állandóságot, folytonosságot megteremtsék a gyermekek életében, elősegítve ezzel érzelmi, szociális és mentális fejlődésüket.
Hiszen a kisgyermekek óriási változásokon, tanuláson mennek keresztül: elsajátítják a nyelvet, módosul testi képességük, gondolkodásmódjuk és társas kapcsolataik is. Ahhoz, hogy a pszichológiai és társadalmi fejlődésük új szakaszaival meg tudjanak birkózni, megértésre és okos segítségre van szükségük környezetüktől, és ebben a bölcsőde-segítő kezet tud nyújtani a családoknak. A bölcsődei gondozás-nevelés: szívvel és lélekkel való együttműködést kíván a gyermek, a család és a kisgyermeknevelő részéről is. Tudjuk, hogy a kisgyermek játékos tevékenysége által, örömmel fedezi fel a világot, és örömmel tanul új dolgokat. Gondozása-nevelése egyúttal tanítási és tanulási folyamat is: mind a kisgyermek, mind a gondozását végző személy érzelmeivel, értelmeivel és kompetenciáival részt vesz benne, ezáltal hat a közös tevékenység minden résztvevőre.
Új intézményünkben a nyitott, családbarát légkör kialakítására és fenntartására törekszünk. Mindennapjaink tervezésének célja a gyermekek vidám, nyitott, kiegyensúlyozott, játékban elmélyülő, kreatív, önbizalommal rendelkező személyiséggé érésének segítése.
Szeretettel várjuk a hozzánk felvételt nyert gyermekeket, családokat és az érdeklődőket.

  Balatonalmádiban, 1951-ben alapított, Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde, jelenlegi helyén (Mogyoró utca 1.) 2019. december óta működik 10 csoporttal, közel 250 gyermeket ellátva. Az óvoda a Dr. Hűvös Éva által vezetett kutatómunka eredményeként létrejött és hivatalosan is elfogadást nyert  DOB – differenciált óvodai bánásmód – program szellemében működik. Ezen nevelési program célja aktív, öntudatos, kezdeményező gyermekek nevelése, a kivárás és a bizalom stratégiájával.