Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás

Bemutatkozás

Balatonalmádiban 1951. óta működik önkormányzati fenntartású óvoda. Az intézmény életében a hosszú évek alatt számos változás, fejlődés ment végbe. Az elmúlt évek is nagy változást hoztak.

2019. év végén valóra vált egy rég dédelgetett álom: Balatonalmádi városának új 10 csoportos óvodája épült. Intézményünk székhelye a Mogyoró utcába került, ahol az Óvoda található.

2021. évben az intézmény többcélú, közös igazgatású egységes óvoda-bölcsődei ellátást biztosító intézmény lett Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde elnevezéssel. 2022. évben a bölcsődei új intézmény egység megkezdte működését a telephelyen (Bajcsy-Zsilinszky út 29-31.).

Óvodánk Balatonalmádi egyetlen önkormányzati fenntartású óvodája, így körzethatára a város teljes közigazgatási területe.

Alapító Okiratunk szerint Óvodánk 250 fő gyermek befogadására alkalmas, ahol 10 csoportban tudjuk nevelni-oktatni a gyermekeket.

Óvodánk az alapfeladatok ellátásán túl a gyermekek részére igénybe vehető fejlődést segítő szolgáltatásokat kínál térítésmentesen: katolikus, református hitoktatás, szociális segítő általi csoportfoglalkozás, néptánc, tehetségműhelyek; térítés ellenében: délutáni sportfoglalkozások, angol foglalkozás, úszásoktatás megszervezése.

Nevelőmunkánk eredményességét segíti a Balatonalmádi Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai: fejlesztő pedagógus, logopédus, pszichológus.

Az új óvodában olyan szerencsés helyzet alakult ki, hogy a gyermekeinkkel foglalkozó fejlesztő pedagógusnak és logopédusnak is állandó helyiségeket tudunk biztosítani.

SNI gyermekek gyógypedagógiai fejlesztését igyekszünk az intézmény helyiségeiben (tornaterem, fejlesztőszoba) biztosítani.

Az intézmény működéséért közvetlenül az intézményvezető felelős.

Szakmailag magas szinten képzett nevelőtestületünk egységes szemléletmód alapján dolgozik.
A nevelőmunkát segítő alkalmazottak (dajka, pedagógiai asszisztens, óvodatitkár) létszáma, hozzáállása is lehetővé teszi a zavartalan működést. Technikai dolgozókat is alkalmazunk udvarosi, karbantartói munkakörben.

Az intézmény saját Főzőkonyhával rendelkezik, mely a telephelyen üzemel. Élelmezésvezetőnk szakmai irányításával célunk, hogy a ránk bízott óvodás és bölcsődés gyermekek a koruknak és az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás irányelveinek megfelelő étkeztetésben részesüljenek. Főzőkonyhánk tárgyi és személyi feltételei adottak az egyre több diétás étkezésre szoruló gyermek ellátására, szakorvosi vélemény alapján. A gyermekétkeztetésen túl munkahelyi, szociális és vendégétkezést is biztosítunk.


 

Tárgyi feltétel
 

Almádi Magocskák Óvoda Balatonalmádi impozáns helyén balatoni panorámával rendelkező intézmény.  10 csoportban fogadja az óvodás korú gyermekeket, tornateremmel, tágas, nagy udvarral, Ovi-Sport pályával, óvodai kiskerttel.

A 2019-ben átadott Óvoda épület a telek közepén található L alakban, mely által 2 nagy játszóudvar alakult ki, mely további udvarrészekre osztódik. Az óvoda épülete 2 szárnyra tagozódik. A rövid oldalon 4 óvodai csoport, a hosszú oldalon 6 óvodai csoport helyezkedik el.

Minden csoportszobához tartozik saját gyerekmosdó, öltöző, galéria.

Az épületszárnyak találkozásánál található egy nagy tornaterem. A Fenntartó és a Magocskák Alapítvány (Almádi óvodásainak megsegítésére jött létre) közreműködésével egy 4 m széles mászófal is tornatermünk ékessége lett. A modern burkolat, az új bordásfalak, az új mászófal, a meglévő sporteszközeink, mozgásfejlesztő készletünk megfelelő hátteret biztosítanak a kiemelt szakmai munkához: az egészséges életmód, mozgás területén. A tornaterem hatalmas tere egy újabb színfoltja közös óvodai életünknek, ugyanis a sportfunkcióján túl közösségi színtérként is használjuk. 

Pedagógiai Hitvallásunk:
 

„Nagy szárnyakat szeretnék adni neked, hogy szállj,
erőseket, mint a karvalyé,
hogy a szabadság magasságában könnyű szárnyalással lebegni tudj,
és siklani az élet színein át,

Erős szárnyakat szeretnék adni neked, hogy leküzd a távolságot,

Nagy szárnyakat szeretnék adni neked,
hogy megóvjon, ha elvétenéd a repted, és ha le is zuhansz, ne essen bajod.

Íme hát a szárnyak, melyeket adni szeretnék neked, de nem lehet,
mert csak te vagy, ki magadnak őket megteremtheted.”

 

(Részlet: Ornella Fiorini – Lányomnak)

 

Helyi nevelési programunk mottójául azért választottuk Ornella Fiorini sorait, mert valljuk, hogy a mai gyerekek számára az aktív, örömteli óvodás évek tapasztalatai azok, amire felnőtt életüket alapozhatják, és ehhez nekünk minden feltételt és segítséget meg kell adnunk.

Pedagógiai koncepciónk a differenciált óvodai bánásmód (Dr. Hűvös Éva által vezetett kutatómunka eredményeként létrejött és hivatalosan elfogadást nyert DOB program), a mozgás szeretetére, egészséges életmódra nevelés és a környezettudatosság hármas egységében rejlik.

 

Nevelésünk célja:

Az egyszeri és megismételhetetlen gyermeki személyiség természetes úton történő kibontakozásának segítése – a családokkal együttműködve – az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével, a belső ösztönző erőkre támaszkodva, a nevelési folyamatban részvevők jogainak tiszteletben tartása mellett a szűkebb és tágabb környezet lehetőségeinek tudatos használatával.

Jövőképünk, küldetésünk:
„Minden ember egy megismételhetetlen csoda, és a hozzávezető útnak is csodának kell lennie.”
(Erich Fromm)


Nevelési elveink meghatározzák óvodaképünket és gyermekképünket minden gyermekre egyaránt vonatkoztatva:

  • Gyermekközpontúság

Az életkori és az egyéni sajátosságok, szükségletek, igények valamint a gyermekek mindenek előtti érdekeinek figyelembe vétele.

  • Differenciált bánásmód

Az egyéni érés-, sajátosságok figyelembevételével az egyén önmagához viszonyított fejlődésének elősegítése.

  • Játékosság, a szabad játék elsődlegessége

A személyiség fejlődésének és fejlesztésének alapvető tere, eszköze, módszere a játék, mely életszükséglet és a leginkább biztosítja az óvodás korú gyermekek harmonikus fejlődését.

  • Tevékenységközpontúság, élményalapú, saját tapasztalatú ismeretszerzési lehetőségek, képességfejlesztés

Készség- és képességfejlesztés különböző tevékenységekbe integrálva, az egyéni és a közösen megélt élmények és tapasztalatok fejlesztő hatásának tudatos kiaknázása. A játékba integrált korszerű, cselekvő-felfedező, alkotó képességet, kreativitást erősítő tevékenységeket kezdeményezünk komplex módszerrel, önálló tevékenységválasztás biztosításával.

  • Tolerancia, inkluzív pedagógia

A különbözőség, az egyediség, a másság elfogadása és elfogadtatása ill. befogadása.

  • Nyitottság és együttműködés

A családi nevelés elsődlegességének tiszteletben tartása, szoros együttműködés, együttnevelés a családdal.

  • Természetközeliség

A környezettel való harmonikus kapcsolat kialakítása, hogy a gyermekek fogékonnyá váljanak a természet szépségeire, kialakuljon bennük a felelősségtudat a természeti környezet iránt. A természetes és mesterséges környezet nyújtotta adottságok kihasználásával (óvoda udvara, természeti és társadalmi környezet, évszakok adta lehetőségek, megfigyelések, felfedezések, tapasztalatszerzések, játékok, tevékenységek stb.), környezettudatos magatartás megalapozásával, alakításával, a fenntarthatóságra neveléssel.

  • Mozgás öröme

A gyermekek az együtt töltött közös mozgásos élményeket testi-lelki jó élményként raktározzák el, ami megalapozza a mozgás szeretetére építő egészséges életmódot.